Hem

--GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR!

  

Juni


4 söndag 10.00 Gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka Helena Klar Fast Sång av Gunnar Erstorp Enkelt kyrkkaffe.


11 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst i Stenhammarkyrkan Helena Klar Fast Enkelt kyrkkaffe.


18 söndag 10.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan Anita Ingvarsdotter Sång av Bitte Larsed Enkelt kyrkkaffe.


25 söndag 15.00 Ekumenisk Gudstjänst Hembygdsgården, Sunnersberg Sång av Valter Svensson.

 

Juli


2 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Udden Kyrkkaffe.


9 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka Ivar & Ulla Gustavsson, Gunilla och Leif Brohede. Kyrkkaffe.


23 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Udden Kyrkkaffe.


30 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka Bengt Isaksson, predikan & sång Kyrkkaffe.

 

Augusti


13 söndag 10.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan Per Olausson Sång av Svante Cerderqvist Enkelt kyrkaffe.


20 söndag 10.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan Anders Blomberg Sång av Marianne Rask Enkelt kyrkaffe.


27 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst i Kållandsö Missionskyrka Helena Klar Fast Sång av Valter Svensson.

 

September


3 söndag 11.00 Upptakts-Gudstjänst i Stenhammarkyrkan Helena Klar Fast Sång av Andante Kyrkkaffe.


Vid frågor kontakta

Helena Klar Fast 0510-174 11 eller
Marita Erstorp 070-494 24 72 
Glöm inte att ge din gåva till församlingen, den betyder mycket i dessa tider!


Swish: 123 108 50 91

BG: 226-6625