Om oss

Några ord

OM OSS

Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling är en kristen församling i Lidköpings kommun. Vi förfogar över två kyrkolokaler.  Den ena är Stenhammarkyrkan i Lidköping, en rymlig och modern kyrka som uppfördes så sent som 1984 med närhet till det centrala stadslivet.

Den andra är Kållandsö Missionskyrka, beläget mitt i Vänerskärgården. Detta vackra hus, som andas tradition, har varit i bruk för evangeliet i mer än 100 år och är djupt rotat i bygdens själ. I folkmun kallas det oftast för "Bergs Missionshus"

I båda dessa kyrkor bedriver vi ett rikt gudstjänstliv, en stor barn och ungdomsverksamhet samt inte minst ett gediget sång och musik liv.

Kan nämnas, att våra två församlingskörer engagerar ca 130 sångare.

Vår ambition är att verka i en kombination av både nytänkande och tradition för att kunna förmedla det kristna budskapets innehåll på ett relevant sätt.

Vi är en del av Equmeniakyrkan i Sverige och arbetar lokalt, nationellt och internationellt.
Några ord

OM några MEDARBETARE

...kanske är det någon av oss Du först kontaktar


Helena Klar Fast


Pastor och församlingsföreståndare

 

Tfn: 0739-29 50 11

E-post: helena@stenhammarkyrkan.se


Marita Erstorp

Församlingsordförande


Styrelsens ordförande med ett övergripande ansvar för församlingens arbete. Ansvarig utgivare för vår församlingstidning Hälsning.

Tfn: 070-494 24 72  

E-post: maritaerstorp@hotmail.com

Doris Andersson

Diakon och vice församlingsföreståndare


Tfn: 0704-956 145 

E-post: dorisandersson48@gmail.com

Johny Paulsson

Kassör och administratör


Huvudansvarig för ekonomi, teknik och kommunikation. Även ansvarig för samfundets statistikregister Repet.


Tfn: 0722-106 806 

E-post: johny@stenhammarkyrkan.se

Svante Cederqvist

Internationellt arbete


Svante är huvudansvarig för församlingens biståndsarbete i Lettland. Sköter internationella kontakter och organiserar våra besöksresor.

Tfn: 0703-561 036 

E-post: svante@parkasa.se