Andante

KÖREN ANDANTE

En gudstjänstkör med bred mosaik i sin repertoar.
Ledare: Stig-Roland & Ann-Britt Rask
AKTUELLT

för kören


Här kan ni se och lyssna till kören Andante i ett antal musikvideos av god kvalitet.


www.opensongs.se


Den Skingrade Mosaiken Bild


Andante 23-05-21


Kören ANDANTE – en pigg 110-åring


ANDANTE är en av landets allra äldsta kyrkokörer. Den bildades redan 1913 och togs sig efter något år namnet Sunnerbergs Kristliga Sång- och Musikförening. Den var fristående, men nära kopplad till Tolsjö Missionsförsamling, som hade bildads tjugo år tidigare. Det finns dokument som visar att körens verksamhet pågått kontinuerligt sedan dess och fram till idag.


Allting tog sin början 2 nov 1913 då Lage Karlsson bjöd hem några sångintresserade vänner ”som ägde sången och musikens gåva” till sitt hem. Det var tolv personer med på detta möte då man beslutade att starta verksamheten.

I början av juni 1917 formulerade kören sina stadgar och några veckor senare finns det noterat att man sjöng på ett bröllop i Tolsjö missionshus. Vid det tillfället hade man 17 inskrivna medlemmar. Under året som följde ökade skaran till 25 sångare, beroende på att medlemmar i Gösslunda och Rackeby missionsförsamlingar inbjöds att vara med. Ledare för kören var inledningsvis Oskar Högeberg och han ledde den fram till sin död 1925. Han efterträddes under de kommande åren av bl.a. andra Birger Handfast.


På 1940-talet kom Sven Rask, dvs. Anders Rasks far, att ta över ledarskapet och han ledde sedan kören i över 30 år. Bl.a. ledde han den, som med tiden populärt kom att kallas ”Tolsjösångarna”, på deras 40-årsjubileum 1953. I den text man sammanställde till jubileet sägs det att under dessa inledande 40 år ”har det ej saknats sångare i församlingens möten”, vilket är en bekräftelse på att ANDANTE:s historia handlar om obrutna år av kontinuerlig verksamhet sedan 1913.


Det finns flera exempel på trogna sångare. Den listan toppas idag av Britta Rask som var med i kören från 1946 – 2012, dvs. i 66 år. Hon jagas närmast av Janeric Jahnstedt som började som ung gossopran redan 1959 och fortfarande är aktiv efter 61 år. Vem som ligger trea är osäkert, men möjligen är det Cecilia Jansson som vid jubileet 1953 hyllades som den enda medlemmen som fortfarande var kvar från första början, dvs. i 40 år, och som sedan fortsatte flera år.


Runt 1975 efterträddes Sven av Gunnel Svensson som ledde kören under de sista åren den hade Tolsjö missionshus som hemvist. I januari 1984 ersattes Gunnel av Bitte Larsed och Paula Evertsson som tillsammans ansvarade för den när Stenhammarkyrkan invigdes med en stor gudstjänst i september 1984. I samband med det bytte kören namn till Stenhammarkyrkans församlingskör, som väl snarare var en beskrivning av den, än ett egentligt namn.


1988 övertogs ledarskapet av Marita Erstorp som ansvarade för kören fram till 1995 då Ingrid Carlsson tog över taktpinnen. Hon ledde den sedan i tio år fram till 2005 då dess nuvarande ledare Stig Roland och Ann-Britt Rask tog över ledarskapet. 2010 fick den sitt nuvarande namn, ANDANTE, för att inte förväxlas med Stenhammarkören som hade bildats 1988.


Stig-Roland Rask