Gudstjänst

GUDSTJÄNST


GUDSTJÄNSTEN...


...är det centrala i församlingens verksamhet.

Vi har sammantaget 5 gudstjänster per fyraveckorsperiod  i våra kyrkolokaler. Oftast tre stycken i Stenhammarkyrkan och två stycken i Kållandsö Missionskyrka.

En söndag varje månad har vi kvällsgudstjänst i någon av våra kyrkor. Vi brukar som regel förlägga våra nattvardsgudstjänster  till kvällstid.


Vår ambition är att under traditionella former förmedla en god förkunnelse och  ett varierat sång och musikinnehåll.

Vi vet att "allt" inte passar "alla, alltid" men vi försöker ändå att låta olika uttryck komma till tals  både i form och innehåll. Allt detta, hoppas vi, kan skapa en helhet som gör att de flesta besökare kan känna sig hemma över tid.


Varmt välkommen!