Gudstjänst

GUDSTJÄNST


GUDSTJÄNSTEN...


...är det centrala i församlingens verksamhet.

Vi har sammantaget 5 gudstjänster per fyraveckorsperiod i våra kyrkolokaler. Oftast fyra stycken i Stenhammarkyrkan och en i Kållandsö Missionskyrka. Gudstjänsttiden är oftast 11.00 men kan variera. Sommatid börjar de flesta gudstjänster 10.00. 

En söndag varje månad har vi nattvardssgudstjänst i någon av våra kyrkor. 


Vår ambition är att under traditionella former förmedla en god förkunnelse och  ett varierat sång och musikinnehåll.

Vi vet att "allt" inte passar "alla, alltid" men vi försöker ändå att låta olika uttryck komma till tals  både i form och innehåll. Allt detta, hoppas vi, kan skapa en helhet som gör att de flesta besökare kan känna sig hemma över tid.


Varmt välkommen!