Lettland

STYRMANSGATAN 12,   LIDKÖPING

Öppettider för inlämning :

Måndagar klockan 17.00-18.30 under september-oktober. Start 5/9. Varmt välkommen! 


Församlingen har arbetat med att hjälpa ekonomiskt och socialt utsatta familjer i Lettland sedan 2003.

Arbetet kan enkelt beskrivas i 3 ord; förnödenheter, kontanter och besök.


Mängden insamlade kläder, skor och inte minst kontanter gör att vi kan stödja våra fadderfamiljer och vår samarbetspartner Pakapieni som även organiserar kontakterna med familjerna och övriga mottagare.

Under 2017 har totalt ca 150.000:- skänkts via privatpersoner och företag och utöver det kommer stora mängder nya och begagnade kläder, skor och övriga förnödenheter för distribution i Lettland. Alla kostnader för frakt och emballage av sändningarna från Lidköping till Lettland bekostas av företag i Lidköping.

Vi har för närvarande 10 fadderfamiljer i och kring orterna Tukums och Jekabpils. Medlemmar från Lettlandsgruppen har under åren besökt våra fadderfamiljer både vår och höst, och vi kan konstatera att vårt arbete fungerar, att hjälpen kommer fram och att den sociala och ekonomiska situationen sakta förbättras i de flesta av fallen.


Stenhammarkyrkan stöttar även Pakapienis hem för unga nyblivna mödrar som är hemlösa eller som behöver stöd i sin mammaroll. Hemmet har plats för 6 mödrar med barn och drivs helt genom gåvor från privatpersoner, kyrkor och andra organisationer. Hemmet har besökts av medlemmar från Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete i samband med att fadderfamiljerna besökts.


JUST NU TAR VI GÄRNA EMOT KLÄDER OCH HYGIENARTIKLAR!


Om du vill är vi också väldigt tacksamma om du vill bidra med en ekomomisk gåva!