Barn & Ungdom

Equmenia


Församlingens barn- och ungdomsverksamhet bedrivs av Equmenia i Stenhammarkyrkan och Equmenia på Kållandsö.

Vi vill berätta om Jesus och ge barn och unga människor möjlighet till samtal och funderingar kring kristen tro och livet.

Söndagsklubben

Scout

Verksamhet för barn i alla åldrar under Gudstjänsten

i Stenhammarkyrkan.

Söndagar kl. 11.00.

Efter Gudstjänsten blir det korvcafé.


Vi börjar alltid med att vara med en stund i Gudstjänsten och går sedan ut till vårt rum för att leka, sjunga, berätta, måla eller pyssla.


VI STARTAR VÅREN

DEN 12 FEBRUARI!


- 12 MARS


- 16 APRILSTART 


För barn i åk. 2 och uppåt

Tisdagar kl. 18.00 - 19.15

 i Missionskyrkan Kållandsö.

 

Vi lär oss om knivar, eld, knopar och annat som hör scout till. Kvällarna börjar med en kort andakt.