RPG Riksförbundet Pensionärs Gemenskap

I Stenhammarkyrkan finns en RPG-grupp som inbjuder till trivselträffar och andra samlingar för daglediga och pensionärer. Gemenskap och trevlig samvaro är viktiga inslag för den lokala RPG-gruppen.

Ofta vid dessa trivselträffar medverkar gruppen Ackord med sång och musik.

 

 


Vad är RPG?
RPG är en partipolitisk obunden rörelse, som är öppen för alla, oavsett livsåskådning och politisk uppfattning. Förbundet vill värna och visa omsorg om hela människan utifrån kristna värderingar.
RPG är en ekumenisk rörelse som samverkar med kyrkor och kristna rörelser i vårt land. RPG vill vara en påtryckande faktor i de sammanhang där man som pensionärsorganisation når landets beslutande organ. Detta kan ske på riks- landstings- eller kommunnivå RPG är dessutom ett remiss-organ i äldrefrågor och samverkar med övriga pensionärsorganisationer i Sverige.
Vill Du veta mer om RPG och dess verksamhet lokalt kan du kontakta:
Kjell Strandroth 289 46 eller Stenhammarkyrkans exp 174 11.

 

 


    Aktuellt