Vi kör regelbundet sändningar med kläder och andra förnödenheter till Lettland.

Vill du skänka något?

Ring: Svante 171 87, eller Per-Olof 171 05 för information

 


    Aktuellt