Med historien som inspiration blickar vi framåt!

När väckelsen drog fram över kållandsbygden mot slutet av 1800-talet ledde detta till att små församlingar bildades och att ett antal missionshus byggdes. Dessa låg ganska tätt med våra mått mätt, vilket naturligtvis motiverades av den tidens (brist på) kommunikationer. Våren 1921 förenades de sex missionsförsamlingarna i Ullersbro, Gärdeviken, Tolsjö, Gösslunda, Skalunda och Rackeby till Kållands norra missionskrets och därmed kunde en gemensam pastor anställas.

Församlingarna hade många gemensamma nämnare; sång- och musiklivet utvecklades, söndagsskolor startades, junior- och ungdomsföreningar bildades och gudstjänster arrangerades. Många satsade stor energi på olika former av ledaruppgifter, men också på att samla in ekonomiska medel till samfundets biståndsarbete i andra länder.

Från krigsslutet fram till 1960-talet förändras kållandsbygden ganska radikalt. Jordbrukets modernisering och den fortsatta urbaniseringen leder till att befolkningen nära nog halveras under loppet av några decennier. Detta i kombination med att kommunikationerna utvecklas och bilen blir var mans egendom väcker frågan om ett samgående mellan församlingarna. Dessa diskussioner leder fram till att man under 1970-talet går samman med ambitionen att successivt göra sig av med de gamla missionshusen och istället bygga en gemensam och mer ändamålsenlig kyrka i det expanderande Stenhammarsområdet.

Efter några år av engagerat arbete - både när det gäller praktiska insatser och ekonomiska uppoffringar - står Stenhammarskyrkan klar att invigas hösten 1984.

Idag är Stenhammarkyrkan 33 år gammal och har utvecklats till en modern missionskyrka med ambitionen att vara öppen mot sin omgivning. Med stolthet minns församlingen sina rötter och sin historia, men blicken är ändå i första hand riktad framåt mot nya decenniers utmaningar.

 


    Aktuellt