Hem

KÅLLANDSÖ-STENHAMMAR

MISSIONSFÖRSAMLING

Vi önskar ER ALLA en vilsam och skön SOMMAR!

 

 

 

 

AUGUSTI

 

 

5 söndag 11:00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan.

Thorvald Berglund Valter Svensson. Café Skorpan.

 

12 söndag 11:00 Gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka. Lars-Åke Grubbström.

Sång av Camilla Gustafsson

 

19 söndag 11:00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan. Anders Blomberg. Sång av Marianne Rask.

Söndagsklubben. Korvcafé.

 

26 söndag 11:00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan. Anders Blomberg. Sång. Café Skorpan.

 

26 söndag 18:00 Nattvardsgudstjänst i Kållandsö Missionskyrka. Anders Blomberg.

 

PROGRAMMET