Hem

KÅLLANDSÖ-STENHAMMAR

MISSIONSFÖRSAMLING


PROGRAMMET

 

 

 

 

Juni


15 lördag     18.00 Stenhammarkyrkan.

Samkväm med mat och program

OBS. Anmälan till samkvämet.


16 söndag     10.00 Stenhammarkyrkan.

Anders Blomberg & Annette Cederqvist

Kyrkkafe med mera, med mera!


23 söndag     15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid

Sunnersbergs Hembygdsgård.

Sophia Sahrin Granevik, Anders Blomberg m fl

Servering.


30 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden

Niclas Wiktorell Kyrkkaffe.


Juli


7 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i

Kållandsö Missionskyrka

Bengt Isaksson m fl

Kyrkkaffe.


21 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden

Paul Edström

Kyrkkaffe.


28 söndag     10.00 Gemensam Gudstjänst i

Kållandsö Missionskyrka

Ivar och Ulla Gustafsson

Kyrkkaffe.