Sånggruppen Ackord

SÅNGGRUPPEN ACKORD

En seniorkör med strängmusikens tradition
Ledare: Vivan Källsbäck & Margareta Rask

Sånggruppen Ackord bildades 1991 och har genom åren framträtt i gudstjänster och andra sammanhang  såväl i vår egen församling som  på många andra platser i Sverige. 

Inte minst har Ackord genom sina framträdanden samlat in pengar till församlingens  Lettlandsverksamhet.


Från och med hösten 2018 har sånggruppen Ackord lagt ned sin officiella verksamhet, men det finns fortfarande en en hel del sångare som i olika konstellationer kan tänka sig att medverka vid lämpliga tillfällen....