Hem

--GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR!

  

September


24 söndag 11.00 Gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka Helena Klar Fast
Sång av
Valter Svensson Enkelt kyrkkaffe.

 

Oktober


1 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst i Stenhammarkyrkan Helena Klar Fast
Sång av
Bitte Larsed Enkelt kyrkkaffe.


3 tisdag 14.00 Våffelcafé i Stenhammarkyrkan

Öppet 14:00 – 17:00.


4 onsdag 18.30 Samtal om Equmeniakyrkans färdplan i Stenhammarkyrkan.


8 söndag 11.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan Lars-Inge & Marianne Claesson
Sång av
Valter Svensson.


10 tisdag 18.00 Ukraina-kväll Packa lådor med förnödenheter i Stenhammarkyrkan.


15 söndag 17.00 Musikkväll i Stenhammarkyrkan med Lidköpings- Kållands Musikkår.


18 onsdag 18.30 Församlingsmöte i Stenhammarkyrkan Film om frikyrkans historia.


19 torsdag 19.00 Bön på ön I Udden.


22 söndag 11.00 Gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka Helena Klar Fast Enkelt kyrkkaffe.


29 söndag 11.00 ”Fyra funderingar kring en skingrad mosaik” Stig Roland Rask, kåseri. Sven Pilfalk och Linnéa Smedman, sång. Lars-Gunnar Rask, piano. Enkelt kyrkkaffe i Stenhammarkyrkan.

 

November


1 onsdag 18.30 Samtal om Equmeniakyrkans färdplan i Stenhammarkyrkan.


4 Allhelg. 11.00 Nattvardsgudstjänst i Stenhammarkyrkan med ljuständning för de under året avlidna Helena Klar Fast

Sång av Gunnar Erstorp.


5 söndag 18.00 Sångkväll i Kållandsö Missionskyrka Anders Blomberg & Valter Svensson.


7 tisdag 14.00 Våffelcafé i Stenhammarkyrkan

Öppet 14:00 – 17:00.


11 lördag 17.00 equmenias Höstauktion i Kållandsö Missionskyrka Lotterier m.m. Servering.


11-12 Konsert Stenhammarkören.


12 söndag 11.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan Helena Klar Fast Enkelt kyrkkaffe.


18-19 18.00 Konsert med Andante

"Den skingrade mosaikens bild".


19 söndag 11.00 Gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka Helena Klar Fast Enkelt kyrkkaffe.


23 torsdag 19.00 Bön på ön I Eke kapell.


26 söndag 11.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan

Leif Nordlander Sång av Svante Cederqvist

Enkelt kyrkkaffe.

 

December


3 söndag 11.00 Adventsgudstjänst i Stenhammarkyrkan Helena Klar Fast
Sång av kören Andante Kyrkkaffe.


Vid frågor kontakta

Helena Klar Fast 0510-174 11 eller
Marita Erstorp 070-494 24 72 
Glöm inte att ge din gåva till församlingen, den betyder mycket i dessa tider!


Swish: 123 108 50 91

BG: 226-6625