Hem

KÅLLANDSÖ-STENHAMMAR

MISSIONSFÖRSAMLING


PROGRAMMET

 

 

 

 


6 jan måndag 16.00 Trettondagsfest 

Kållandsö Missionskyrka

Anna Thyr: "Från pajas till präst". Sång av Valter Svensson. Offer till församlingen. Servering.


12 jan söndag 11.00 Gudstjänst

Stenhammarkyrkan

Gudstjänst. Anders Blomberg, Linnéa Smedman. Sång av Marianne Rask och Anna Smedman. Söndagsklubben. 

Kaffe och korv.


14 jan tisdag 18.30 Equmenia Stenhammars årsmöte

Stenhammarkyrkan


19 jan söndag 11.00 Gudstjänst

Stenhammarkyrkan

Per och Anita Olausson samt Linnéa Smedman. Café skorpan.


21 jan tisdag 18.00 Equmenia kållandsös årsmöte

Kållandsö Missionskyrka


25 jan lördag 15.00 Församlingens årsmöte

Stenhammarkyrkan

Sedvanliga förhandlingar. Servering. 


26 jan söndag 11.00 Årshögtid 

Stenhammarkyrkan

Anders Blomberg, Linnéa Smedman. Kören Andante mf. Söndagsklubben. Kyrkkaffe