RPG Riksförbundet Pensionärs Gemenskap

I Stenhammarkyrkan finns en RPG-grupp som inbjuder till trivselträffar och andra samlingar för daglediga och pensionärer. Gemenskap och trevlig samvaro är viktiga inslag för den lokala RPG-gruppen.

Ofta vid dessa trivselträffar medverkar gruppen Ackord med sång och musik.

 

 


Vad är RPG?
RPG är en partipolitisk obunden rörelse, som är öppen för alla, oavsett livsåskådning och politisk uppfattning. Förbundet vill värna och visa omsorg om hela människan utifrån kristna värderingar.
RPG är en ekumenisk rörelse som samverkar med kyrkor och kristna rörelser i vårt land. RPG vill vara en påtryckande faktor i de sammanhang där man som pensionärsorganisation når landets beslutande organ. Detta kan ske på riks- landstings- eller kommunnivå RPG är dessutom ett remiss-organ i äldrefrågor och samverkar med övriga pensionärsorganisationer i Sverige.
Vill Du veta mer om RPG och dess verksamhet lokalt kan du kontakta:
Kjell Strandroth 289 46 eller Stenhammarkyrkans exp 174 11.

 

 


    Aktuellt

 

17 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. Anders Blomberg m fl. Café Skorpan.

24 december
23.00 Midnattsgudstjänst. Anders Blomberg, Annika Landström m fl. Sång av kören Andante. Solister och blåsare.

26 december
11.00 Missionshögtid. Jenny Nyqvist. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Kållandsö.

 

 


 

 


© Copyright 2004 Stenhammarkyrkan Ansvarig utgivare: Ingvor Svensson
Senast uppdaterad: 2017-12-05