Kontakt

Ordförande:
Ingvor Svensson
Tel 0510-153 68
e-post ingvor_valter@hotmail.com


 

 Equmenia:s ordförande:
Linnéa Smedman
Tel 070-177 31 77
e-post smedmanlinnea@yahoo.se


Pastor:
Anders Blomberg
Tel arbete 0510-174 11
Tel bostad 0510-106 22
Tel mobil 0739-70 00 05
e-post
blomberg
@stenhammarkyrkan.se
 

 

Församlingspedagog:
Annette Cederqvist
Tel arbete 0510-174 11
Tel bostad 0510-171 87
Tel mobil 070-790 86 77
e-post

annette@stenhammarkyrkan.se

Församlingsnummer: 4746
Bankgiro: 226 - 08 91
Swish: 123 691 92 94


    Aktuellt

 

17 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. Anders Blomberg m fl. Café Skorpan.

24 december
23.00 Midnattsgudstjänst. Anders Blomberg, Annika Landström m fl. Sång av kören Andante. Solister och blåsare.

26 december
11.00 Missionshögtid. Jenny Nyqvist. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Kållandsö.

 

 


 

 


© Copyright 2004 Stenhammarkyrkan Ansvarig utgivare: Ingvor Svensson
Senast uppdaterad: 2017-12-05