Här kommer vi att samla informatio om vårt Lettlandsarbete.

Stenhammarkyrkans klädinsamling till Lettland har stängt fram till den 2/3 - 2015 kl.17.00.

Vi kör regelbundet sändningar med kläder och andra förnödenheter till Lettland.

Vill du skänka något?

Ring: Svante 171 87, eller Per-Olof 171 05 för informationLettlandsbrev 15/6-2012
Lettlandsbrev januari 2016
L
ettlandsbrev februari 2016
L
ettlandsbrev augusti 2017

 


    Aktuellt

 

22 oktober
11.00 Gudstjänst, Korin Sarkissjan, Pelle Boman, Lidköping-Kållands Musikkår, Söndagsklubben, Korvcafé.

29 oktober
18.00 Gudstjänst, Anders Blomberg, Doris Andersson sång av Familjen Amnerud. Kållandsö.

29 oktober
11.00 Dela-gudstjänst, Annette Cederqvist m.fl. sång av Bitte Larsed, Café Skorpan.

 

 


 

 


© Copyright 2004 Stenhammarkyrkan Ansvarig utgivare: Ingvor Svensson
Senast uppdaterad: 2017-10-11