Här kommer vi att samla informatio om vårt Lettlandsarbete.

Stenhammarkyrkans klädinsamling till Lettland har stängt fram till den 2/3 - 2015 kl.17.00.

Vi kör regelbundet sändningar med kläder och andra förnödenheter till Lettland.

Vill du skänka något?

Ring: Svante 171 87, eller Per-Olof 171 05 för informationLettlandsbrev 15/6-2012
Lettlandsbrev januari 2016
L
ettlandsbrev februari 2016
L
ettlandsbrev augusti 2017

 


    Aktuellt

 

17 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. Anders Blomberg m fl. Café Skorpan.

24 december
23.00 Midnattsgudstjänst. Anders Blomberg, Annika Landström m fl. Sång av kören Andante. Solister och blåsare.

26 december
11.00 Missionshögtid. Jenny Nyqvist. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Kållandsö.

 

 


 

 


© Copyright 2004 Stenhammarkyrkan Ansvarig utgivare: Ingvor Svensson
Senast uppdaterad: 2017-12-05