Stenhammarkyrkans församlingskör "Andante"

Andante är en blandad kör med omkring 30 medlemmar. Den sjunger ny och äldre körmusik, oftast fyrstämmigt och med pianoackompanjemang.

Andante finns med i gudstjänsten ett antal gånger per år, framför allt i samband med högtidsgudstjänster som t ex Första Advent, Påskdagen o s v. Ledare för kören är Stig Roland Rask.

 

 


    Aktuellt

 

17 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. Anders Blomberg m fl. Café Skorpan.

24 december
23.00 Midnattsgudstjänst. Anders Blomberg, Annika Landström m fl. Sång av kören Andante. Solister och blåsare.

26 december
11.00 Missionshögtid. Jenny Nyqvist. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Kållandsö.

 

 © Copyright 2004 Stenhammarkyrkan Ansvarig utgivare: Ingvor Svensson
Senast uppdaterad: 2017-12-05